“Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal” (Albert Einstein)

Alles in het leven is energie (positieve en negatieve energie). Hoe kan je goede, positieve energie versterken? En hoe kan je omgaan met negatieve energie en deze verzachten en verminderen? Het bewust werken met energie kan in een ritueel. In een ritueel bewust je aandacht richten op wat er aan de hand is, wat je wil delen, en wat je wil vieren. In een groep of alleen, met de symboliek van het ritueel. Voorbeelden van rituelen die ik begeleid heb zijn:

 • verjaardag
 • huisinwijding
 • huisreiniging
 • huwelijk
 • afscheid nemen/loslaten
 • overgang

Eigenlijk bij alles wat een belangrijk moment is, kan een passend ritueel vorm gegeven worden.
Bij de vormgeving van een ritueel bespreken we de wensen, mogelijkheden en details. Het ritueel ontstaat als een natuurlijk proces, passend bij de persoon en de situatie. De voorbereiding van een ritueel bestaat uit:

 • thema, doel van het ritueel
 • wensen
 • locatie bepalen (mogelijk in bijzonder bos)
 • tijdsduur van het ritueel en datum
 • materialen en kosten